Khuyến mãi mùa cưới !

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KÈM THEO TIỆC CƯỚI
•	30 bàn tặng 1 bàn: áp dụng cho tất cả các MENU nêu trên 

1/ Từ 15 bàn đến 30 bàn:  
+ Thu dịch vụ vũ đoàn múa khai tiệc: 2.000.000 đồng/tiệc
+ Các dịch vụ còn lại: miễn phí (gồm: MC dẫn chương trình, Màn hình LED, trang trí, khu vực chụp hình cưới trong khách sạn, bánh kem 05 tầng ( 4 tầng giả và  1 tầng thật ),02 chai rượu champane , nghi thức rước đèn , karaoke màn hình tivi, 01 phòng tân hôn cho CD-CR (đêm cưới tại Kaya)…)
+ Dự phòng: 02 bàn, quá số bàn dự phòng tính 1.2 giá menu/bàn
+ Trường hợp: chủ tiệc yêu cầu nhạc công, ca sỹ thì tính phí (nhạc công: 800.000 đồng/tiệc; ca sỹ: 600.000 đồng/2 bài
2/ Từ 31 bàn đến 50 bàn:  
+ Miễn phí toàn bộ các dịch (gồm: MC dẫn chương trình, vũ đoàn múa khai tiệc, nhạc công, ca sỹ , Màn hình LED, trang trí, khu vực chụp hình cưới trong khách sạn, bánh kem 05 tầng ( 4 tầng giả và  1 tầng thật ),02 chai rượu champane , nghi thức rước đèn , karaoke màn hình tivi, 01 phòng tân hôn cho CD-CR (đêm cưới tại Kaya)…)
+ Dự phòng: 03 bàn, quá số bàn dự phòng tính 1.2 giá menu/bàn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *